Word lid van Vrienden van Cobbenhagen

Persoonlijke gegevens
Werkkringgegevens
Factuurgegevens
De contributie kunt u privé of zakelijk betalen en bedraagt € 295,- per jaar; partners van vrienden betalen € 195,-.
Jonger dan 35 jaar? Dan geldt een instaptarief van € 195,- per jaar tot u 35 jaar bent.
U kunt ook kiezen om de jaarlijkse bijdrage te betalen in de vorm van een schenkingsovereenkomst. Hierdoor ontvangt u maximaal fiscaal voordeel, zie hiervoor de website van de belastingdienst. Voor het opmaken van een schenkingsovereenkomst sturen wij u de benodigde papieren toe.
Indien u de jaarlijkse bijdrage zakelijk wenst te betalen, wilt u hieronder dan de adresgegevens noteren voor de factuur:
Authorisatie
Voor het organiseren van activiteiten zijn wij volledig afhankelijk van de bijdragen van onze Vrienden. Wij wijzen u er daarom op dat u, indien u uw contributie niet tijdig betaalt, geweigerd kunt worden bij onze activiteiten. Indien u twee achtereenvolgende jaren uw contributie niet heeft voldaan, behouden wij ons het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen, hetgeen reeds opgekomen betalingsverplichtingen onverlet laat.

Heeft u hulp nodig?