Word lid van EKSBIT

Aanmelden als EKSBIT-lid en het doorgeven van adreswijzigingen kan via onderstaand formulier. Lidmaatschap kost € 17,50 per jaar.
Persoonlijke gegevens
Werkkringgevevens
(indien niet meer werkzaam, s.v.p. uw laatste functie vermelden)
** de machtiging wordt verleend tot schriftelijke opzegging (voor 1 augustus). Indien je niet akkoord bent met de afschrijving kan je binnen 30 dagen de bank opdracht geven het bedrag terug te boeken. De contributie bedraagt € 17,50 per jaar. Een jaar loopt van augustus tot augustus.

Heeft u hulp nodig?