Evaluatieformulier hulpverlening studentenpsycholoog

1. Waardering intake
2. Waardering vervolggesprekken, indien van toepassing
3. Mogelijk bijdrage van de hulpverlening op je studievoortgang/studiesucces
4. Mogelijke bijdrage van de hulpverlening op je persoonlijk functioneren
5. Waardering studentenpsycholoog
Hoe heb je de volgende kwaliteiten van de studentenpsycholoog ervaren
6. Welke cijfer zou je geven aan de totale hulpverlening?

Bedankt voor het invullen!
De ingevulde gegevens worden vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld en enkel gebruikt voor het inschrijven voor de geselecteerde activiteit en anonieme statistische doeleinden.

Heeft u hulp nodig?