Formulier aanmelden vrijwilliger lustrum evenementen / Form signing up as a volunteer for the 90th anniversary events

Ik bied graag mijn hulp als vrijwilliger aan op de volgende evenementen:
I would like to offer my help as volunteer for the following events:

LET OP!
Voor sommige events is er overlap, dus zorg ervoor dat je je niet aanmeldt voor twee events op hetzelde tijdstip!
Je kunt later altijd nog specifiekere tijden doorgeven, zodat we daar rekening mee kunnen houden met het roosteren.

ATTENTION!
Some events have some overlap in time, so ensure you are not applying for two events at the same time! You can always send us your specific availability, so we can take that into account when assigning all the volunteers.

Heeft u hulp nodig?