Tentamenregelingen verzoeken / Exam regulations requests

Vermeld een nummer waarop u goed bereikbaar bent / State a number where you can be easily reached
Tentamens
Melding i.v.m. COVID- 19 / COVID-19 related report
Dit verzoek is uitsluitend van toepassing als u een oproep heeft ontvangen voor een tentamen op de campus. Meldingen tot 1 uur voor aanvang van de tentamen zullen in behandeling genomen worden. / 
This request only applies if you have received an invitation for an on-campus exam. Requests submitted up to one hour before the start of the exam will be dealt with.
Technische omstandigheden / Technical circumstances
Belangrijk: neem eerst contact op met IT-support om na te gaan of zij een oplossing kunnen bieden. Dit verzoek is uitsluitend van toepassing op tentamens die niet op de campus plaats vinden. Verzoeken dienen uiterlijk 5 werkdagen voor de tentamendatum gedaan te zijn / Important: Contact IT support first to see whether they can provide a solution. This request only applies to exams that do not take place on campus. Requests must be admitted 5 working days before the exam date at the latest.
Privacy bezwaren proctoring / Privacy objectives Proctorio
Dit verzoekschrift is uitsluitend van toepassing op tentamens die alleen online geproctord online worden aangeboden. Bezwaren dienen uiterlijk 5 werkdagen voor de tentamendatum bekend te zijn. / 
This request only applies to exams that are only offered online and proctored. Requests must be submitted at least 5 working days before the date of the exam.
Bijzondere persoonlijke omstandigheden / Special personal circumstances 
Dit verzoek is uitsluitend van toepassing op tentamens die niet op de campus plaats vinden. Verzoeken dienen uiterlijk 5 werkdagen voor de tentamendatum gedaan te zijn. / 
This request only applies to exams that do not take place on campus. Requests must be admitted 5 working days before the exam date at the latest. 
Ja, gemeld bij de studentendecaan / Yes, contacted Dean of Students
Ga door met het formulier / Proceed filling out the form
Nee, nog geen studentendecaan gecontacteerd / No, I did not contact the Dean of Students
Neem contact op met een van de studentendecanen. Je kunt het formulier stoppen. / Please, contact one of the Deans of Students for further advice. You cannot send in this form

Heeft u hulp nodig?